Concello

Enderezo da Casa Consistorial

Concello de San Sadurniño

Lugar do Casal Nº:16 15560 San Sadurniño

Tlfn.: 981490027 Fax: 981490474

Correo electrónico: correo@sansadurnino.dicoruna.es