Concello

Corporación Municipal

Bloque Nacionalista Galego

http://www.bng-galiza.org/

Secundino García Casal. (Alcalde)
Sabela Íñiguez Cinza.
Manuel Varela Mecías.
Amparo Calvo González.
Xesús Manuel Soto Vivero.
Ana Belén Breijo Gundín.
Manuel Beceiro Couce.

Partido Popular

http://www.pp.es/

Manuel Romero Castrillón.
Andrés Fernández Graña.
Silvia Fernández Muíño.

Partido Socialista Obrero Español

http://www.psoe.es/

Eduardo Lourido Doval.